Actueel

Menu van de dag voor heerlijk thuis klaar te maken e... lees meer

Nu in onze showroom de nieuwe modellen van Eggersmann,&nb... lees meer

Garantie

GARANTIEVOORWAARDEN
Copista vindt dat garantie duidelijk moet zijn, zodat u precies weet waar u aan toe bent, ook op langere termijn. Vraag naar de voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste voorwaarden er voor u uitgelicht:


A. LEVERING VAN GOEDEREN INCLUSIEF MONTAGE
Wij waarborgen de deugdelijkheid van geleverde en gemonteerde goederen bij normaal gebruik en bij behoorlijk onderhoud. De waarborg geldt voor een periode van vijf jaar. De garantie gaat in op de dag waarop het garantiecontract door ons en de klant getekend is. Gewoonlijk is dat de dag van oplevering. Indien herstel van kleine onvolkomenheden gewenst is, veroorzaakt dit geen verschuiving van de ingangsdatum van het garantiecontract.

Buiten de garantie vallen:
Kleine onvolkomenheden aan de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen of gebreken die het gevolg zijn van werkzaamheden die niet door of namens ons zijn uitgevoerd en beschadigingen of gebreken die het gevolg zijn van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of van onvoldoende onderhoud.

Hoe bieden wij u garantie?
Als de door ons geleverde en gemonteerde goederen een gebrek vertonen, zullen wij dat verhelpen door herstel of door vervanging. De keuze tussen herstel of vervanging wordt door ons gemaakt. Alleen goederen die binnen de garantie vallen en alleen gebreken die zijn ontstaan binnen de garantietermijn van vijf jaar komen in aanmerking voor herstel of vervanging. Bij het verlenen van garantie voor apparatuur komen de kosten van demontage en montage, transport en dergelijke voor rekening van de klant. Het gebrek dient binnen 14 dagen na het ontstaan schriftelijk aan ons te worden medegedeeld. Na herstel of vervanging blijft de oorspronkelijke garantietermijn van kracht.

B. LEVERING VAN GOEDEREN ZONDER MONTAGE
De garantietermijn gaat in op de dag van aflevering van de goederen. Buiten de garantie vallen beschadigingen of gebreken die zijn ontstaan als gevolg van montage- of andere werkzaamheden aan de geleverde goederen. Bij het verlenen van garantie komen de kosten van demontage en montage, transport en dergelijke voor rekening van de klant.

C. ALGEMENE BEPALINGEN
Het loslaten van tegels valt niet binnen de garantie, behalve als dit het gevolg is van onzorgvuldig aanbrengen door ons of onze (onder)aannemers. De kleurvastheid van natuursteen valt niet binnen de garantie. Natuursteen is een natuurproduct (het woord zegt het al), waarin zich processen voordoen die kleur en structuur kunnen beïnvloeden en waarop wij geen invloed hebben.